Om oss

Miljöfrågor är här för att stanna som strategiskt viktiga i många verksamheter. På Alrutz’ Advokatbyrå månar vi om en hållbar utveckling både för miljön och för industrin genom att erbjuda spetskompetens inom miljörätt, vattenrätt och gruvrätt.

Miljöfrågorna är komplexa och blir hela tiden mer utmanande. EU:s regelverk är tongivande men mycket händer också på nationell nivå.

Att få rätt tillstånd med rimliga villkor är en central fråga för många verksamheter inom industrin och andra sektorer. Det gäller för traditionell tillverkningsindustri, som massa, papper, järn och stål, men även för energianläggningar, infrastrukturprojekt etc.

Att de legala processerna kring tillstånd hanteras effektivt är viktigt för att verksamheterna ska kunna utvecklas på bästa sätt. Det kan handla om att öka produktionen, bredda utbudet, modernisera anläggningar och etablera nya, eller på annat sätt genomföra förändringar.

Tiden är en avgörande faktor. Tillståndsprövning tar tid, vilket bland annat påverkar verksamheternas internationella konkurrenskraft.

Vi på Alrutz’ Advokatbyrå verkar för en effektiv hantering inom de ramar som finns.

Vårt fokus ligger på verksamhetsutövarna, som kan vara både privata och offentligägda. Det är deras perspektiv vi intar och deras verksamhet vi engagerar oss i. Vi arbetar inte för myndigheter eller sakägare. Det gör oss oberoende och fria från jävsituationer.

Vi är jurister, men kan också en hel del om teknik. Vi har, i likhet med byråns grundare Otto R Alrutz, ett starkt intresse för samspelet mellan tekniken och juridiken och dess betydelse för klientens verksamhet.

Våra samarbeten är ofta så långa att de räknas i decennier.

Det är en förmån att få arbeta nära intressanta uppdragsgivare och bidra till deras positiva utveckling.

Så här hanterar vi dina personuppgifter.