Historik

Alrutz’ Advokatbyrå grundades 1909 av Otto R Alrutz, en framsynt man som såg möjligheterna med att kombinera juridik och teknik.

Byrån inriktade sig från början på vattenrättsliga frågor. Bakgrunden till arbetet med kraftverk, sjöregleringar och andra vattenföretag var utbyggnaden av svensk vattenkraft, som påbörjades runt förra sekelskiftet.

Miljörättsfrågorna kom på 1960-talet som en naturlig utveckling av vattenrätten, bland annat för att den första lagstiftningen om miljö infördes i vattenlagen.

Numera regleras såväl vattenverksamhet som så kallad miljöfarlig verksamhet i miljöbalken och frågor om tillstånd till i princip alla olika verksamhetstyper som regleras i balken är fortfarande kärnan i advokatbyråns verksamhet.