Thomas Carlberg

Advokat

Thomas Carlberg är advokat och har arbetat vid byrån sedan 1984. Han är delägare i byrån sedan 1990.
Telefon: 08-679 73 65

Thomas har erfarenhet från mer än 30 års arbete inom miljörättsområdet, med bred kompetens inom ett flertal branscher. Han har särskild erfarenhet från skogsindustri och gruvindustri. Han är medlem i Svenskt Näringslivs referensgrupp för miljörätt och är sedan 2003 ordförande i Svenska Föreningen för Miljörätt.