Susanne Åberg Witt-Strömer

Advokat

Susanne Åberg Witt-Strömer är advokat och har arbetat vid byrån sedan 1991. Hon är delägare i byrån sedan 2001.
Telefon: 08-679 73 65

Susanne har mer än 20 års erfarenhet av tillståndsprövningar av miljöfarlig verksamhet, framförallt inom kemikalieindustrin och verkstadsindustrin, och av vattenverksamheter samt av frågor om ansvar för förorenade områden. Susanne är ordförande i Svenska Föreningen för Miljörätt. Hon är också en flitigt anlitad föreläsare i miljörätt.