Sofia Hedelius

Advokat

Sofia Hedelius är advokat och har börjat på byrån 2016.
Telefon: 08-679 73 65

Sofia har bakgrund från Kammarrätten och har arbetat med miljörätt sedan 2008. Hon har erfarenhet från tillståndsprövning av miljöfarlig verksamhet och vattenverksamhet bl.a. från Mark- och miljööverdomstolen och Naturvårdsverket, på senare år främst med inriktning på industriutsläppsbestämmelserna. Hon har särskild erfarenhet från förbränningsanläggningar och av frågor om ansvar för förorenade områden.