Sofia Hedelius

Advokat

Sofia Hedelius är advokat och började på byrån 2016. Hon är delägare i byrån sedan 2021.
Telefon: 08-679 73 65

Sofia har bakgrund från Kammarrätten och har arbetat med miljörätt sedan 2008. Hon har erfarenhet från tillståndsprövning av miljöfarlig verksamhet och vattenverksamhet från Mark- och miljööverdomstolen och Naturvårdsverket, bl.a. med inriktning på industriutsläppsbestämmelserna. Hon har särskild erfarenhet från förbränningsanläggningar och av frågor om ansvar för förorenade områden. Sofia är medlem i Energiföretagens juristgrupp och sekreterare i Svenska Föreningen för Miljörätt.