Mats Björk

Advokat

Mats Björk är advokat och har arbetat vid byrån sedan 1990. Han är delägare i byrån sedan 1997.
Telefon: 08-679 73 65

Mats har lång erfarenhet av tillståndsprövning av miljöfarlig verksamhet och vattenverksamhet, framförallt inom gruvindustrin och läkemedelsindustrin samt för energianläggningar av olika slag. Mats är medlem av Svenskt Näringslivs referensgrupp för miljörätt.