John Woivalin

Biträdande jurist

John kommer senast från en miljörättslig advokatbyrå och har dessförinnan arbetat som juridisk rådgivare inom miljörätt på JP Infonet. Han har även arbetat som myndighetsjurist på Åland. John har juristexamen och fil.kand-examen i företagsekonomi från Uppsala universitet. Han har också studerat vindkraft, fiskevård och Östersjöns miljö vid Uppsala universitet.