Våra verksamhetsområden

Vi arbetar främst med tillstånd och omprövningar av verksamheter som regleras i miljölagstiftningen. Dit räknas bland annat miljöfarlig verksamhet, vattenverksamhet och täkter. Byrån arbetar även med gruv- och mineralrätt. Ofta omfattar ett ärende mer än ett rättsområde.

Miljörätt

Dynamiken i regelverket som rör miljön gör det viktigt att vara uppdaterad.

Vattenrätt

Effektivisering och säkerhet i fokus vid vattenanläggningar.

Gruvrätt

Komplexitet präglar tillstånd för gruvnäringen

Förorenade områden

Bedömning av ansvar och åtgärdsbehov är centralt i denna del av miljörätten

Utbildning

Kompetensutveckling inom miljörätt, vattenrätt och gruvrätt