Mats Björk

Advokat

Mats Björk är advokat och har arbetat vid byrån sedan 1990. Han är delägare i byrån sedan 1997.