Louis Vasseur

Advokat

Louis Vasseur är advokat och har arbetat vid byrån sedan 1982. Han har varit delägare mellan åren 1990-2019.
Telefon: 08-679 73 65

Louis har mer än 30 års daglig erfarenhet av tillståndsprövningar av vattenverksamheter och verksamheter, genom långvariga engagemang för verksamhetsutövare bl.a. i energibranschen. Han är medlem i Svensk Energis juristkommitté.